AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Bra att veta!

integritet

Vad innebär yttrandefrihet

Yttrandefriheten tillhör tillsammans med bl.a. åsiktsfriheten de mest grundläggande fri-och rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion i olika frågor har länge ansetts vara en viktig förutsättning för att de politiska processerna ska fungera på ett demokratiskt sätt. Åsiktsfriheten är obegränsad, medan rätten att fritt uttrycka sin mening kan begränsas och måste utövas under särskilt ansvar, exempelvis av hänsyn till andras fri- och rättigheter. Det fria ordet kan orsaka skada, till exempel genom att upplevas som kränkande, hetsa till diskriminering eller våldshandlingar, eller genom att röja uppgifter som får negativa konsekvenser antingen för enskilda eller för samhället som helhet. Yttrandefriheten har med andra ord vissa gränser.

Förtal och förolämpning

Att bli förolämpad är inget kul. En förolämpning innebär att en person säger något kränkande för att håna eller såra någon annan. För att det ska räknas som en förolämpning måste personen som drabbas vara medveten om förolämpningen, som rasistiska eller sexistiska bilder eller inlägg. Förtal är en annan grej och handlar om en persons integritet. Förtal innebär att någon skriver eller säger något om en person som den inte vill ska komma ut.

Testa om det är förtal eller förolämpning. Är det snällt? Är det sant? Är det nödvändigt? Om du kan svara ja på två av de tre frågorna kan kommentaren stå kvar.

Olaga hot

Om någon säger något för att skrämma eller göra en person otrygg räknas det som olaga hot. Det kan räcka med att hotet står på till exempel en Facebook-vägg som den hotade personen kan se, det behöver alltså inte vara riktat direkt till personen.
Hot kan också vara krångligare än så. Det kan räcka med att säga ”jag vet var du bor”, för att skrämmas, och då kallas det för ett förtäckt hot.
OBS! Det spelar inte någon roll om avsändaren ser hotet som ett skämt – det är hur hotet uppfattas av den som drabbas som räknas.

Hets mot folkgrupp

Det är den här lagen som gör det olagligt att på något sätt hota människor med anspelning på hudfärg, nationella ursprung, etnicitet, tro eller sexuell läggning. Hets mot folkgrupp kan alla anmäla, du behöver inte ha drabbats själv.

Källa: No Hate Speech Movement

Teckna försäkring
Teckna försäkring