AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Förköpsinformation

AIG Efterlevandeskydd

Vad räknas som olycksfall?

Ett olycksfall är en kroppsskada som du drabbas av genom en ofrivillig, plötslig yttre händelse du inte kunnat förutse. Ett, vad vi kallar, utifrån kommande våld mot kroppen.

Detta gäller för AIG Efterlevandeförsäkring

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Du kan teckna försäkringen mellan 18-79 år och den gäller fram till dess du fyller 80 år
 • Mellan 75 och 80 år reduceras ersättningen med 50 procent
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning vid

 • smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat och dryck eller överkänslighetsreaktion.
 • användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring.
 • försämring av hälsotillståndet om denna försämring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträffat även om olycksfallsskadan inte inträffat.
 • medverkan till brottslig handling som kan leda till fängelse enligt svensk lag.
 • påverkan av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på ett felaktigt sätt. Den händelse som orsakat dödsfallet skall vara en direkt följd av denna påverkan.
 • en kärnexplosion eller radioaktiv strålning i samband med militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar.
 • militärtjänst utanför Sverige.
 • deltagande eller träning i: professionell sport, boxning, brottning, kampsport, draktflygning, segelflygning, ballongflygning, fallskärmshoppning, särskild hastighetstävling t ex rodel eller motordrivet fortskaffningsmedel eller i särskild träning härför, dykning, skidåkning, bergsklättring, expedition eller annan särskilt riskfylld sysselsättning.
 • självmord eller självmordsförsök.

Om den försäkrade avlider av andra orsaker än olycksfall utbetalas ingen ersättning.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring