AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Förköpsinformation

AIG Olycksfallsförsäkring Vuxen

För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt fullständiga villkor innan du tecknar försäkring.

Försäkringen gäller för skador i samband med ett olycksfall.

Vad räknas som olycksfall?

Ett olycksfall är en kroppsskada som du drabbas av genom en ofrivillig, plötslig yttre händelse du inte kunnat förutse. Ett vad vi kallar, utifrån kommande våld mot kroppen.

Detta gäller för AIG Olycksfallsförsäkring Vuxen

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Alla mellan 18-70 år kan teckna försäkringen och den gäller fram till din 75-årsdag.
 • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige och ansluten till Försäkringskassan.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning vid:

 • avsiktligt framkallad skada eller skada vid självmordsförsök.
 • sjukdomar och skador som inte är olycksfall.
 • skada till följd av tuggning och bitning.
 • skada framkallad av grov vårdslöshet.
 • förlossning, graviditet eller abort.
 • skada till följd av frivilligt deltagande i slagsmål.
 • smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat och dryck eller överkänslighetsreaktion.
 • skada som uppstår i samband med militärtjänst eller annan militär verksamhet.
 • skada i samband med dykning på större djup än 25 meter.
 • skada i samband med utövande av sport/idrott på professionell nivå. Med detta avses att någon form av penningersättning utgår för utövandet oavsett beloppets storlek.
 • skada där den skadevållande händelsen orsakats av att den försäkrade varit påverkad av berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på ett felaktigt sätt. Händelsen ska vara en direkt följd av denna påverkan.
 • skada där en kroppsdel eller ett organ som skadas vid olycksfallet helt eller delvis varit skadat sedan tidigare, och din skada gör att du sjukskrivs, utgår ingen ersättning. Inte heller berättigar invaliditet eller kroppsskada du har innan försäkringen tecknas till ersättning.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring