AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Global integritetspolicy

SENAST UPPDATERAD: 8 April 2013

AIG Europe Limited UK Filial i Sverige arbetar för att skydda integriteten för de individer som vi möter i vår affärsverksamhet. Termen ”Personuppgifter” avser information som identifierar och är hänförlig till dig eller andra individer (såsom dina anhöriga). Denna Integritetspolicy beskriver hur vi hanterar de Personuppgifter som vi samlar in genom

och på andra sätt (till exempel genom din ansökan eller skadeblanketter, telefonsamtal, e-post eller annan kommunikation med oss, samt från våra skadeutredare, sjukvårdspersonal, eller andra parter som är inblandade i våra affärsrelationer med dig).

1. Vem du ska kontakta angående dina Personuppgifter

Om du har några frågor angående användningen av dina Personuppgifter kan du skicka e-postmeddelande till: personuppgiftsombud@aig.com eller skriva till Personuppgiftsombud, AIG Europe Limited Filial i Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm.

2. Personuppgifter som vi samlar in

Beroende på din relation till oss (till exempel som konsumentförsäkringstagare, försäkrad eller skadelidande som inte är försäkringstagare; kommersiell mäklare eller utsedd representant; eller annan person hänförlig till vår verksamhet), kan Personuppgifter som samlas in om dig eller dina anhöriga komma att innefatta:

3. Hur vi använder Personuppgifter

Vi använder dessa Personuppgifter för att:

4. Internationell överföring av Personuppgifter

På grund av AIG:s verksamhets globala natur, för de ändamål som anges ovan, kan Personuppgifter komma att överföras till parter i andra länder (inklusive USA och andra länder med annorlunda personuppgiftssystem än det som finns i det land där du bor), dock alltid i enlighet med de juridiska krav som uppställs i det land där du bor.  Till exempel kan vi komma att överföra Personuppgifter för att behandla internationella reseförsäkringsanspråk och tillhandahålla akuta sjukvårdsassistanstjänster när du är utomlands.  Vi kan komma att överföra information internationellt till våra koncernbolag, tjänsteleverantörer, samarbetsparter och till statliga eller offentliga myndigheter.

5. Utlämnande av Personuppgifter

AIG kan komma att göra Personuppgifter tillgängliga för:

6. Säkerhet

AIG kommer att vidta tillbörliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder som överensstämmer med tillämpliga integritets- och datasäkerhetslagar. Tyvärr kan ingen dataöverföring på internet eller datalagringssystem garanteras vara säker till 100 %.  Om du har anledning att tro att din interaktion med oss ej längre är säker (till exempel om du upplever att säkerheten avseende några Personuppgifter som du har lämnat till oss har komprometterats), vänligen underrätta oss genast.  (Se punkten ”Vem du ska kontakta angående dina Personuppgifter” ovan.)

När AIG tillhandahåller Personuppgifter till en tjänsteleverantör kommer tjänsteleverantören att noggrant utses och måste vidta tillbörliga åtgärder för att skydda Personuppgifternas sekretess och säkerhet.

7. Lagring av Personuppgifter

AIG vidtar skäliga åtgärder för att tillse att de Personuppgifter som vi behandlar är tillförlitliga för sitt avsedda ändamål, och att de är tillräckligt riktiga och fullständiga för att tjäna de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.  AIG kommer att lagra Personuppgifter under den tid som behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts i lag.

8. Andra individers Personuppgifter

Om du tillhandahåller Personuppgifter till AIG om andra individer så samtycker du till: (a) att informera individen om innehållet i denna Integritetspolicy; och (b) att inhämta eventuellt samtycke, som krävs i lag, för insamling, röjande och överföring (inklusive gränsöverskridande överföring) av Personuppgifter om individen i enlighet med denna Integritetspolicy.

9. Marknadsföringspreferenser

Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi skickar marknadsföringsmeddelande till dig.

Vi kommer regelbundet att ge dig möjlighet att informera oss om dina marknadsföringspreferenser.  Om du har gett ditt samtycke och sedan ändrar dig kan du skicka ett e-postmeddelande till kundservice@aig.com eller skriva till AIG Europe Limited UK Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8tr, Box 3506, 10369 Stockholm för att informera oss om dina marknadsföringspreferenser och för att välja att inte vara med (opt-out).

Vi strävar efter att uppfylla ditt opt-out-val inom skälig tid.  Vänligen observera att om du väljer att inte vara med (opt-out) såsom det beskrivs ovan, så kommer vi ej ha möjlighet att ta bort dina Personuppgifter från tredjepartsdatabaser till vilka vi redan har lämnat ut dina Personuppgifter, dvs. dem till vilka vi redan har tillhandahållit dina Personuppgifter per det datum då vi svarar på din begäran om att inte vara med (opt-out).  Vänligen observera också att om du väljer att inte motta marknadsföringsmeddelanden från oss så kan vi fortfarande komma att sända viktig administrativa meddelanden till dig som du inte kan välja bort (opt-out).

10. Begäran om åtkomst och korrigering, frågor och funderingar

I vissa länder kan individer, på vissa grunder, ha rätt att få åtkomst till, korrigera eller invända mot användningen av, eller begära raderingen eller hemlighållande av Personuppgifter.  Vänligen kontakta oss på det sätt som anges i punkten ”Vem du ska kontakta angående dina Personuppgifter” ovan angående eventuella förfrågningar eller om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar Personuppgifter.  Vänligen observera att vissa Personuppgifter kan vara undantagna från rättigheter avseende åtkomst, korrigering, invändningar, raderingar eller hemlighållande i enlighet med lokala integritets- och dataskyddslagar.

11. Annan information som vi samlar in genom AIG:s Elektroniska Tjänster

”Annan Information” avser all information som inte avslöjar din specifika identitet, såsom:

utomstående tjänsteleverantörer kan komma att samla in Annan Information på olika sätt genom bland annat:

12. Tredjepartstjänster

Denna Integritetspolicy avser inte, och vi är inte ansvariga för, tredje parters integritet, information eller bruk, inklusive tredje parter som driver någon webbsida eller tjänst som AIG:s Elektroniska Tjänster länkar till.  Innefattandet av en länk i AIG:s Elektroniska Tjänster betyder inte att vi eller något av våra koncernbolag rekommenderar den länkade webbsidan eller tjänsten.

Notera att vi inte är ansvariga för policyer och praxis avseende insamling, användning och utlämnande (inklusive informationssäkerhetsrutiner) för andra parter, såsom Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® eller någon annan utvecklare av applikationer, leverantör av applikationer, leverantör av plattformar för sociala medier, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster eller tillverkare av elektroniska enheter, inklusive Personuppgifter som du lämnar ut till andra parter genom eller i anslutning till AIG:s Elektroniska Tjänster.

13. Minderårigas användning av AIG:s Elektroniska Tjänster

AIG:s Elektroniska Tjänster riktar sig inte till individer under arton (18) år, och vi uppmanar dessa individer att inte lämna några Personuppgifter via AIG:s Elektroniska Tjänster.

14. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi granskar denna Integritetspolicy regelbundet och förbehåller oss rätten att göra ändringar när som helst på grund av förändringar i vår verksamhet eller juridiska krav.  Vi kommer att annonsera uppdateringar på vår webbsida.

Vänligen notera datumet ”SENAST UPPDATERAD” överst på denna Integritetspolicy för att se när den senast reviderades.

Teckna försäkring
Teckna försäkring