AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Vi tar gärna emot dina synpunkter

Synpunkter

Vårt företag bygger helt på att du som kund är nöjd och det är vad vi alla som arbetar här strävar efter, varje dag. Om du inte är det ska du i första hand vända dig till vår Kundservice. Det sker enklast genom att du skriver ett meddelande till oss i formuläret nedan och anger ditt namn och din e-postadress. Du kan även kontakta oss via mail kundservice@aig.com eller via telefon 08-506 920 70.

Om du ändå inte är nöjd och anser att AIG inte uppfyller sina åtaganden kan du kostnadsfritt kontakta AIG:s klagomålsanvarige på e-post: klagomal@aig.com eller på telefon: 08-506 920 00. Hit kan du vända dig om du t.ex. har synpunkter på hur vi har reglerat en skada eller om införsäljningen av försäkringen (förmedlingen) inte uppfyllde dina förväntningar. Gäller ditt ärende skadereglering kan du även kontakta skadeavdelningen direkt via e-post: claims.sweden@aig.com.

Utanför AIG kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174, 101 23 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 860 00

En privatperson kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för kostnadsfri prövning. ARN rekommenderar hur tvister skall lösas, men behandlar inte alla typer av ärenden.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 STOCKHOLM

Telefon: 08-225 800

Byrån kan kostnadsfritt ge dig råd i försäkringsfrågor.

Personförsäkringsnämnden

Box 24067, 104 50 STOCKHOLM

Telefon: 08-522 787 20

Svensk Försäkrings nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på begäran av försäkringsbolaget, se mer om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd på https://www.forsakringsnamnder.se/ansvarsforsakringens-personskadenamnd/provning-i-namnden/.

Du kan även väcka talan i allmän domstol. Tvister, både avseende försäkringen och försäkringsförmedlingen, avgörs av en svensk allmän domstol. Talan mot AIG får väckas där försäkringstagaren har sin hemort.

Fält markerade med * är obligatoriska
Teckna försäkring
Teckna försäkring