AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Invaliditetsförsäkring

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen som ska underlätta för dig att ta ställning till om den passar för dina behov. Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Vi uppmanar dig därför att även läsa försäkringsvillkoren under fliken “Fullständiga villkor” för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Ladda ned faktablad (IPID) för försäkringsprodukt som pdf här

Vad räknas som medicinsk invaliditet?

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsatt kroppsfunktion. Ersättningen från försäkringen beräknas på graden av livslång medicinsk invaliditet – och fastställs av en behörig läkare. AIG ger ersättning från 10 % upp till 100 %. Olycksfallsskadan ska inom tre år från tidpunkten för olycksfallet ha medfört en mätbar medicinsk invaliditet större än 10%.

Detta gäller för AIG Invaliditetsförsäkring

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

  • Du kan teckna försäkringen mellan 18 och 74 års ålder och den gäller fram till dess du fyller 75 år.
  • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
  • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
  • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Viktiga undantag:

  • om försäkrad avlider inom 12 månader från olyckstillfället
  • skada som inträffat eller visat symptom före försäkringens tecknande
  • skada vid utövande av motor- eller luftsport, t.ex. mikroflyg, hand- och paragliding, fallskärmshopp eller motorcross
  • skada vid bergsbestigning eller skidåkning offpist
  • skada vid fridykning på större djup än 10 meter eller dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter
  • deltagande i eller träning inför deltagande i professionell sport

Vid skador på kroppsdel eller organ som varit helt eller delvis skadad innan olycksfallet lämnas endast ersättning utifrån den ökning av invaliditetsgrad som kan härledas till olycksfallet.

Framkallande av försäkringsfall

AIG är fritt från ansvar om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall. Om den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned [såvitt angår honom] efter vad som är skäligt med hänsyn till [hans] förhållanden[a] och omständigheterna i övrigt. Detta gäller även då skadan antas ha föranletts av att den försäkrade varit påverkad av alkohol, andra berusnings-medel, narkotiska preparat, sömnmedel eller genom felaktig användning av läkemedel. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring