AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Premier och ersättningsnivåer

AIG Sjukhusvistelseförsäkring

Med extra ekonomisk trygghet vid sjukhusvistelsen kan du koncentrera dig på att bli frisk. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv hur pengarna ska användas.

Du är berättigad till ersättning om du blir inlagd på sjukhus i mer än 24 timmar till följd av ett olycksfall, oavsett ersättning från andra försäkringar.

  • Ingen hälsodeklaration krävs.
  • En skattefri ersättning på 500 kr/sjukhusdygn under maximalt ett år (per skadetillfälle).
  • Sjukhusvistelse utomlands ersätts med 1000 kr/dygn upp till sex månader.

Vid 70 år reduceras dagsersättningen med 50%.

Samma låga premie oavsett ålder

  • En vuxen 39 kr/mån
  • Två vuxna på samma adress 55 kr/mån

Ersättning med AIG Sjukhusvistelseförsäkring

Typ Ersättning
Vid sjukhusvistelse i Sverige till följd av ett olycksfall 500 kr/dygn*
Vid sjukhusvistelse utomlands 1000 kr/dygn*

*Om du måste stanna på sjukhus i mer än 24 timmar.

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring